Interne competitie

De Interne Competitie (IC) is verplicht voor alle leden met een verlof. Leden die een KNSA-ranking hebben of bij een andere vereniging waar zij lid van zijn aan een IC meedoen, zijn van die verplichting vrijgesteld.

Omdat deelname aan een IC een verplicht onderdeel is van de basiscertificering, heeft het voor de vereniging grote gevolgen als een lid-verlofhouder niet aan de IC meedoet. Daarom is in het Huishoudelijk Reglement vastgelegd dat een lid-verlofhouder dat in een jaar niet (voldoende) aan de IC meedoet, door het bestuur geroyeerd wordt. Voordat het bestuur tot royement overgaat, krijgt het lid nog twee maanden om aan zijn verplichting te voldoen.

Spelregels

 1. De IC bestaat uit (minimaal) 5 ronden in één discipline per kalenderjaar.
   
 2. Het aantal schoten per ronde is 20.
   
 3. De disciplines die aangeboden worden zijn:
   
  Discipline Schotem/Kaart Afkorting  
  Luchtgeweer 10 meter Staand 1 LG-S *)
  Luchtgeweer 10 meter Knielend 1 LG-K *)
  Luchtgeweer 10 meter Liggend 1 LG-L *)
  Luchtgeweer 10 meter Opgelegd 1 LG-O *)
  Luchtpistool 10 meter 5 LP *)
  Luchtpistool 10 meter Opgelegd 5 LP-O *)
  Klein Kaliber Geweer 50 meter Knielend 2 KKG-50-K  
  Klein Kaliber Geweer 50 meter Liggend 2 KKG-50-L  
  Klein Kaliber Pistool/Revolver 10 meter 5 KKP-10  
  Klein Kaliber Pistool/Revolver 25 meter 5 MKL-25  
  Groot Kaliber Pistool/Revolver 25 meter 5 MKZ-25  
  Dynamic Service Rifle   DSR **)
  Precisiegeweer 100 meter   PG100 ***)

   

  *) Luchtdisciplines tellen niet voor de verplichte deelname aan de IC voor verlofhouders
  **) De IC voor DSR bestaat uit de wedstrijden die tijdens de trainingen gehouden worden.
  ***)  Het bestuur heeft het (landelijke) PG100 Klassement erkend en geaccepteerd als IC. Dit houdt in dat deelname aan de PG100 wedstrijden die voor het Klassement gelden, beschouwd wordt als deelname aan een IC. Aan minimaal 5 PG100 wedstrijden moet meegedaan zijn. Het lid moet dit zelf aan het bestuur aantonen.
 4. Leden die gerankt zijn in een KNSA-discipline of bij een andere vereniging waar zij lid zijn aan een IC meedoen, moeten dit zelf aan het bestuur aantonen door een verklaring van de betreffende andere vereniging en er zelf voor zorgen dat zij aan de ranking-eisen of IC-eisen van die andere vereniging.
   
 5. Kaartsetjes voor de IC zijn te krijgen en moeten worden ingeleverd bij de balie van de Baancommandant.
  Bij het ophalen moet op de lijst ingevuld worden wat u haalt.
  Bij het inleveren van de kaarten moet op de sticker achterop de laatste kaart naam, KNSA licentienummer en discipline ingevuld worden.
   
 6. Er kan zelf bepaald worden wanneer de rondes geschoten worden, maar uiterlijk op 1 december moeten alle verplichte kaartsetjes beschoten ingeleverd zijn.
   
 7. Er worden voor 5 ronden in één discipline gratis kaartsetjes door de vereniging ter beschikking gesteld.
   
 8. De ranglijst wordt bepaald door de gemiddelde score per ronde over de verschoten rondes.
   
 9. Er mogen meer dan 5 rondes geschoten worden. Deze meerdere rondes worden meeberekend in het in regel 8 genoemde gemiddelde. De kaartsetjes daarvoor dienen dan wel betaald te worden. Per ronde is dat € 0,50.
   
 10. Er kan ook meer dan één discipline geschoten worden. Iedere extra discipline kost € 2,50. Hiervoor worden 5 kaartsetjes ter beschikking gesteld en geldt ook regel 9.
   
 11. Ook niet-verlofhouders kunnen aan de IC meedoen.

De IC-commissie bestaat uit:

 • Peter Dercksen
 • Norbert Hopman
Catagorie: