UPDATE: Sluiting tot en met dinsdag 30 juni

Het kabinet heeft afgelopen woensdag 27 mei besloten dat het tijd is voor meer versoepelen van corona maatregelen en, als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er nog meer versoepelingen per 1 juli voor o.a. sportkantines. Daar zaten we op te wachten. Dit betekent namelijk dat we als vereniging per 1 juli weer open kunnen gaan, met inachtneming van “de basisregels voor iedereen” zoals daar zijn:

  • Houd minimaal 1,5 meter afstand.
  • Was vaak je handen.
  • Schud geen handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Blijf thuis wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts.

Ook moeten we ons houden aan de protocollen die voor de horeca gelden. Hoewel deze protocollen zijn geschreven voor de horeca, kunnen we hier ook uit afleiden hoe we moeten handelen in de hoedanigheid van schutter, baancommandant dan wel barmedewerker.

Op 3 juni gaan we in het bestuur overleggen hoe we dit binnen de vereniging gaan doen. Het heeft namelijk grote impact op de capaciteit van het gebouw en de schietbanen. Hierover horen jullie binnenkort meer.

Catagorie: