'n Stukje history

Kort na de Tweede Wereldoorlog (Duitse bezetting; 1940-1945) werd in Nederland de organisatie Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag opgericht. Binnen deze organisatie werden op veel plaatsen schietoefeningen gehouden door vrijwilligers (burgers) van o.a. de toenmalige Rijkspolitie, Gemeentepolitie, Grenspolitie en Nationale Reserve. Op 19 juli 1952 werd door een aantal van die schutters de bond ‘De Vrijheid’ opgericht, waarbinnen plaatselijke schietsportverenigingen zich bundelden. Deze bond werd door de minister van Oorlog erkend op 29 november 1952. De bij de nieuwe bond aangesloten verenigingen werden vernoemd als commissies. Bij ons werd dit: De Vrijheid Schietcommissie Haarlem.

De Vrijheid in de jaren ’50
Eerst werd geschoten bij het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag; vanaf 1954 was dat in de manege aan de Linnaeuslaan 19 te Haarlem.
In 1955 ging De Vrijheid Schietcommissie Haarlem oefenen in het gebouw ‘Rosehaghe’ in de Hoofmanstraat in Haarlem. De contributie bedroeg Hfl 1,- (circa 45 Eurocent) per jaar. In 1956 verplaatste De Vrijheid zich naar het gebouw ‘St. Bavo’ aan de Westergracht in Haarlem.

Steeds meer bekendheid
In 1965 had de vereniging 51 leden. Een aantal van die leden is anno 2009 nog steeds lid! Ook in 1965 vond er tussen De Vrijheid Schietcommissie Haarlem en een schietvereniging uit Osnabrück (de Duitse zusterstad van Haarlem) een uitwisseling plaats. De zolder van het gebouw ‘St. Bavo’ kon echter niet 22 extra schutters huisvesten. De gemeente Haarlem loste dit op door een gebouw aan de Smedestraat in het centrum van Haarlem ter beschikking te stellen. Daar werd geschoten in een open zaal met kogelvangers van 50x50 cm. Deze kogelvangers stonden op de grond voor het toneel (het gebouw had eerder een schouwburgfunctie gehad). Op 3 mei 1965 werd deze locatie door burgemeester Mr. O.P.F.M. Cremers officieel geopend. Na de geslaagde ontmoeting met de Osnabrückse schutters deed de vereniging vaker mee aan uitwisselingsprojecten en kreeg al snel meer bekendheid vanwege de goede resultaten die werden behaald.

In 1966 schreven zich twee leden in voor internationale wedstrijden. Helaas konden deze leden niet aan de wedstrijden deelnemen omdat de De Vrijheid niet was aangesloten bij de toenmalige K.V.v.N.S. (Koninklijke Vereniging van Nederlandsche Scherpschutters; in 1969 opgegaan in de K.N.S.A).

Na een onderhoud van leden van De Vrijheid en De Twentse Luchtbuksfederatie met de voorzitter van de K.V.v.N.S te Rotterdam is uiteindelijk besloten om samen verder te gaan onder de naam K.N.S.A (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie). De K.N.S.A telt inmiddels (2009) zo’n 750 aangesloten verenigingen met circa 40.000 sportschutters.

Groei en oprichting vereniging
In 1967 kon de vereniging het gebouw in de Smedestraat voorlopig blijven gebruiken. Het aantal leden groeide inmiddels van 51 naar 106.

Op 22 februari 1968 werd, als voortzetting van de schietcommissie, de zelfstandige schietsportvereniging De Vrijheid Haarlem (SV De Vrijheid Haarlem) opgericht.

De gouden jaren braken aan. Een lid van de vereniging werd uitgenodigd te komen trainen bij de Match Club P.C.22. te Driebergen, waar geschoten werd op een 50-meter baan.
In de jaren daarna waren schutters van De Vrijheid Haarlem actief bij Europese en Wereldkampioenschappen. Landelijk had De Vrijheid Haarlem ook veel succes. Een aantal leden vestigde de aandacht op zich door het verbeteren van records.

De jaren ’70
Op 8 januari 1970 diende De Vrijheid Haarlem een voorstel in bij de gemeente Haarlem om op het terrein aan de Kleverlaan 200 een schietsportaccommodatie te vestigen.
Er was een startkapitaal noodzakelijk van Hfl 80.000,00 (circa 36.000 euro) om de bouw van een nieuwe accommodatie te kunnen waarborgen. Dit kapitaal is vrijwel geheel door de toenmalige leden opgebracht.
In 1975 werd de accommodatie aan de Smedestraat verlaten en verhuisde de vereniging naar de Oudeweg in de Waarderpolder.
In 1977 werd uiteindelijk door wethouder Voskuilen de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuwe accommodatie aan de Kleverlaan te Haarlem. Het was een lange ‘strijd’ om dit stukje grond te bemachtigen, maar het was uiteindelijk gelukt!

De jaren ’80
In 1981 werd de 12 meter baan in gebruik genomen en kon de vereniging het pand aan de Oudeweg verlaten.
Het aantal leden was inmiddels opgelopen tot 180. Later, toen de financiën dit toelieten, zijn ook de huidige 25 en de 50 meter baan gerealiseerd.
De K.N.S.A. wees De Vrijheid Haarlem in 1985 twee maal de organisatie van een Nederlands Kampioenschap toe. Omdat beide wedstrijden een groot succes waren krijgt onze vereniging sindsdien regelmatig de organisatie van Nederlandse Kampioenschappen toegewezen.
Door nationaal én internationaal aan de weg te timmeren en dankzij de inzet van vele leden, is de vereniging geworden tot wat zij nu is.

Sinds 2000
In 2001-2002 werd door een van onze leden een nieuw Nederlands record neergezet met luchtgeweer. De maximaal mogelijke score van 400 punten werd hier behaald.

Daarnaast zijn de klein kaliber geweer schutters van onze vereniging de laatste jaren steeds vertegenwoordigd in de Nederlandse top.

Sinds enkele jaren zijn de ‘nieuwe’ dynamische schietdisciplines Dynamic Service Rifle (DSR) en IPSC (afkorting van International Practical Shooting Confederation) door De Vrijheid Haarlem met succes geadopteerd. Onder deskundige begeleiding kan voor beide disciplines op onze 25-meterbaan worden getraind.
Leden van onze vereniging werden meerdere keren Nederlands Kampioen in de discipline DSR, zowel in de semi-auto klasse als de klasse ‘overigen’ (grendelgeweer). Ook wonnen leden van De Vrijheid Haarlem verschillende IPSC-rifle wedstrijden.

In 2018 werd het 50-jarig bestaan van de vereniging op feestelijke wijze gevierd.