Covid19 maatregelen per 28 november

Helaas zijn de coronamaatregelen met ingang van zondag 28 november 2021 verscherpt. Als gevolg hiervan kan voorlopig het gebouw van de vereniging 's avonds na 17:00 niet meer gebruikt kan worden voor welke vorm van sport dan ook, dus ook geen trainingen en instructies. Er kan alleen gesport worden in het weekend. Dus op zaterdagen en de paar extra zondagen die onlangs zijn aangekondigd. 

De week na 28 november maakt het bestuur bekend wat de overige gevolgen van de extra maatregelen voor de vereniging zijn. Dit bovenop de sinds 13 november geldende maatregelen.

Catagorie: 

Covid19 maatregelen per 13 november

Plaatje QR-codesRecent heeft het kabinet nieuwe maatregelen ingevoerd. Tot de maatregelen voldoende versoepeld worden is de kantine van de Vrijheid Haarlem ‘s avonds gesloten. Ook op donderdag omdat het geen zin heeft de bar voor het halve uur na 19:30 te openen. Er kan wel geschoten worden en instructie gaat gewoon door.

Catagorie: 

Extra zondagopenstelling

Als tegenwicht voor het sluiten van de bar op avonden is besloten op proef zondagmiddagen open te gaan.  Op sommige zondagmiddagen zijn er dit jaar andere activiteiten. De extra openstellingen zullen dit jaar zijn op:

  • 21 november
  • 5 december
  • 12 december
  • 26 december

De openingstijden zijn gelijk aan zaterdag: 14:00-16:00.

Catagorie: 

VOG aanvragen

Sinds 1 juni 2020 heeft dienst Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuw aanvraagformulier VOG NP ter beschikking gesteld, dat beschikbaar is via de website van deze dienst.

Let op: er staat een waarschuwing op deze site:

Aanvragen via commerciële tussenpartijen
Screeningsautoriteit Justis is als enige instantie in Nederland bevoegd om VOG-aanvragen te beoordelen en VOG’s af te geven. Op het internet zijn commerciële partijen actief die aanbieden het aanvraagproces voor de VOG van u over te nemen. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen uiteindelijk ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Het inschakelen van commerciële bedrijven levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt het betreffende bedrijf een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een VOG-aanvraag.

Catagorie: 

ISSF regels voor 2017-2020

De ISSF heeft een nieuw reglement voor de huidige olympische periode 2017-2020. Het nieuwe reglement is na te lezen in het volgende (engelstalige) document:

ISSF Rulebook 2017 - First Print - 12/2016
ISSF Rulebook 2017 - Second Print - 01/2018

Catagorie: 

Erkenning Wecg voor herladers

Het bezit van kruit om te herladen valt onder de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Tot nu toe werd daar door de politie geen toezicht op gehouden, maar men is nu begonnen om dat wel te doen. Daarom moet iedereen die herlaadt en los kruit in zijn bezit heeft een erkenning op grond van de Wecg aanvragen en hebben. Deze erkenning kunt u bij de politie (Afdeling Korpscheftaken) krijgen en is gratis.

Catagorie: 

Inlichtingenformulier wapenverlof

In verband met een gerechtelijke uitspraak, heeft het Ministerie van J&V besloten om de zogenaamde inlichtingenformulieren C4 en C5 als bijlagen bij de Circulaire, over te zetten naar de Regeling wapens en munitie. Het is nu één formulier geworden en in de RWM heet dit voortaan het WM 32 Inlichtingenformulier.

 RWM 2018 - WM 32 Inlichtingenformulier

Catagorie: 

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Sinds kort zijn er bij onze vereniging door de gemeente Haarlem twee gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd. Hierdoor kunnen gehandicapten direct naast onze voordeur parkeren. Al jaren geleden zijn onze gebouwen ook aangepast op rolstoelgebruikers en kunnen zij met veel plezier de schietsport bedrijven. Ook tijdens wedstrijden doen rolstoelgebruikers mee en zetten daarbij verdienstelijke prestaties neer.

Catagorie: 
Abonneren op Voorpagina-feed