Erkenning Wecg voor herladers

Het bezit van kruit om te herladen valt onder de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Tot nu toe werd daar door de politie geen toezicht op gehouden, maar men is nu begonnen om dat wel te doen. Daarom moet iedereen die herlaadt en los kruit in zijn bezit heeft een erkenning op grond van de Wecg aanvragen en hebben. Deze erkenning kunt u bij de politie (Afdeling Korpscheftaken) krijgen en is gratis.

Als u bij de komende verlenging van uw verlof aangeeft dat u herlaadt, krijgt u die erkenning mee.

Bijgaand een voorbeeld van een dergelijke erkenning en een kopie van de Informatiebrochure Kruit en Munitie waarin een aantal eisen staan die aan het vervoer en de opslag van kruit en munitie verbonden zijn.

Zorg er voor dat u dit op orde heeft, want bij overtreding zal zeer waarschijnlijk intrekking van het verlof volgen. 

Informatiebrochure erkenning Wecg - Ministerie I&M en ILT
Voorbeeld erkenning Wecg

Catagorie: