Mededelingen

Mededelingen van het bestuur

UPDATE: Sluiting tot en met dinsdag 30 juni

Het kabinet heeft afgelopen woensdag 27 mei besloten dat het tijd is voor meer versoepelen van corona maatregelen en, als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er nog meer versoepelingen per 1 juli voor o.a. sportkantines. Daar zaten we op te wachten. Dit betekent namelijk dat we als vereniging per 1 juli weer open kunnen gaan, met inachtneming van “de basisregels voor iedereen” zoals daar zijn:

  • Houd minimaal 1,5 meter afstand.
  • Was vaak je handen.
  • Schud geen handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Blijf thuis wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts.

Ook moeten we ons houden aan de protocollen die voor de horeca gelden. Hoewel deze protocollen zijn geschreven voor de horeca, kunnen we hier ook uit afleiden hoe we moeten handelen in de hoedanigheid van schutter, baancommandant dan wel barmedewerker.

Op 3 juni gaan we in het bestuur overleggen hoe we dit binnen de vereniging gaan doen. Het heeft namelijk grote impact op de capaciteit van het gebouw en de schietbanen. Hierover horen jullie binnenkort meer.

Catagorie: 

VOG aanvragen

Sinds 1 juni 2020 heeft dienst Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuw aanvraagformulier VOG NP ter beschikking gesteld, dat beschikbaar is via de website van deze dienst.

Let op: er staat een waarschuwing op deze site:

Aanvragen via commerciële tussenpartijen
Screeningsautoriteit Justis is als enige instantie in Nederland bevoegd om VOG-aanvragen te beoordelen en VOG’s af te geven. Op het internet zijn commerciële partijen actief die aanbieden het aanvraagproces voor de VOG van u over te nemen. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen uiteindelijk ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Het inschakelen van commerciële bedrijven levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt het betreffende bedrijf een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een VOG-aanvraag.

Catagorie: 

Inlichtingenformulier wapenverlof

In verband met een gerechtelijke uitspraak, heeft het Ministerie van J&V besloten om de zogenaamde inlichtingenformulieren C4 en C5 als bijlagen bij de Circulaire, over te zetten naar de Regeling wapens en munitie. Het is nu één formulier geworden en in de RWM heet dit voortaan het WM 32 Inlichtingenformulier.

 RWM 2018 - WM 32 Inlichtingenformulier

Catagorie: 

ISSF regels voor 2017-2020

De ISSF heeft een nieuw reglement voor de huidige olympische periode 2017-2020. Het nieuwe reglement is na te lezen in het volgende (engelstalige) document:

ISSF Rulebook 2017 - First Print - 12/2016
ISSF Rulebook 2017 - Second Print - 01/2018

Catagorie: 

Erkenning Wecg voor herladers

Het bezit van kruit om te herladen valt onder de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Tot nu toe werd daar door de politie geen toezicht op gehouden, maar men is nu begonnen om dat wel te doen. Daarom moet iedereen die herlaadt en los kruit in zijn bezit heeft een erkenning op grond van de Wecg aanvragen en hebben. Deze erkenning kunt u bij de politie (Afdeling Korpscheftaken) krijgen en is gratis.

Catagorie: 

Interne competitie

De Interne Competitie (IC) is verplicht voor alle leden met een verlof. Leden die een KNSA-ranking hebben of bij een andere vereniging waar zij lid van zijn aan een IC meedoen, zijn van die verplichting vrijgesteld.

Omdat deelname aan een IC een verplicht onderdeel is van de basiscertificering, heeft het voor de vereniging grote gevolgen als een lid-verlofhouder niet aan de IC meedoet. Daarom is in het Huishoudelijk Reglement vastgelegd dat een lid-verlofhouder dat in een jaar niet (voldoende) aan de IC meedoet, door het bestuur geroyeerd wordt. Voordat het bestuur tot royement overgaat, krijgt het lid nog twee maanden om aan zijn verplichting te voldoen.

Catagorie: 

Gewijzigde Regeling WM en nieuwe Circulaire WM

De uitspraak van de Raad van State van 20 november 2013 noopte de Minister van Veiligheid en Justitie tot aanpassing van de Regeling wapens en munitie en van de Circulaire wapens en munitie (RWM en CWM).

Catagorie: 

Algemene vergadering 2014

Catagorie: 

Gebouw GESLOTEN 2014

Catagorie: 

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Sinds kort zijn er bij onze vereniging door de gemeente Haarlem twee gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd. Hierdoor kunnen gehandicapten direct naast onze voordeur parkeren. Al jaren geleden zijn onze gebouwen ook aangepast op rolstoelgebruikers en kunnen zij met veel plezier de schietsport bedrijven. Ook tijdens wedstrijden doen rolstoelgebruikers mee en zetten daarbij verdienstelijke prestaties neer.

Catagorie: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Mededelingen