Mededelingen

Mededelingen van het bestuur

VOG aanvragen


Sinds 1 juni 2020 heeft dienst Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuw aanvraagformulier VOG NP ter beschikking gesteld, dat beschikbaar is via de website van deze dienst.


Let op: er staat een waarschuwing op deze site:


Aanvragen via commerciële tussenpartijen

Screeningsautoriteit Justis is als enige instantie in Nederland bevoegd om VOG-aanvragen te beoordelen en VOG’s af te geven. Op het internet zijn commerciële partijen actief die aanbieden het aanvraagproces voor de VOG van u over te nemen. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen uiteindelijk ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Het inschakelen van commerciële bedrijven levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt het betreffende bedrijf een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een VOG-aanvraag.

Catagorie: 

Erkenning Wecg voor herladers

Het bezit van kruit om te herladen valt onder de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Tot nu toe werd daar door de politie geen toezicht op gehouden, maar men is nu begonnen om dat wel te doen. Daarom moet iedereen die herlaadt en los kruit in zijn bezit heeft een erkenning op grond van de Wecg aanvragen en hebben. Deze erkenning kunt u bij de politie (Afdeling Korpscheftaken) krijgen en is gratis.

Catagorie: 

Interne competitie

De Interne Competitie (IC) is verplicht voor alle leden met een verlof. Leden die een KNSA-ranking hebben of bij een andere vereniging waar zij lid van zijn aan een IC meedoen, zijn van die verplichting vrijgesteld.

Omdat deelname aan een IC een verplicht onderdeel is van de basiscertificering, heeft het voor de vereniging grote gevolgen als een lid-verlofhouder niet aan de IC meedoet. Daarom is in het Huishoudelijk Reglement vastgelegd dat een lid-verlofhouder dat in een jaar niet (voldoende) aan de IC meedoet, door het bestuur geroyeerd wordt. Voordat het bestuur tot royement overgaat, krijgt het lid nog twee maanden om aan zijn verplichting te voldoen.

Catagorie: 

Gewijzigde Regeling WM en nieuwe Circulaire WM

De uitspraak van de Raad van State van 20 november 2013 noopte de Minister van Veiligheid en Justitie tot aanpassing van de Regeling wapens en munitie en van de Circulaire wapens en munitie (RWM en CWM).

Catagorie: 

Algemene vergadering 2014

Catagorie: 

Gebouw GESLOTEN 2014

Catagorie: 

Inlichtingenformulier wapenverlof

In verband met een gerechtelijke uitspraak, heeft het Ministerie van J&V besloten om de zogenaamde inlichtingenformulieren C4 en C5 als bijlagen bij de Circulaire, over te zetten naar de Regeling wapens en munitie. Het is nu één formulier geworden en in de RWM heet dit voortaan het WM 32 Inlichtingenformulier.

 RWM 2018 - WM 32 Inlichtingenformulier

Catagorie: 

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Bij onze vereniging zijn twee gehandicaptenparkeerplaatsen beschikbaar. Hierdoor kunnen gehandicapten direct naast onze voordeur parkeren. Onze gebouw is aangepast op rolstoelgebruikers en zij kunnen met veel plezier de schietsport bedrijven. Ook tijdens wedstrijden doen rolstoelgebruikers mee en zetten daarbij verdienstelijke prestaties neer.

Catagorie: 

BC bijeenkomst 2013

Catagorie: 

Algemene vergadering 2013

Catagorie: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Mededelingen