Overslaan en naar de inhoud gaan

Mededelingen

Mededelingen van het bestuur

UPDATE: Sluiting tot en met dinsdag 30 juni

Geplaatst in

Het kabinet heeft afgelopen woensdag 27 mei besloten dat het tijd is voor meer versoepelen van corona maatregelen en, als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er nog meer versoepelingen per 1 juli voor o.a. sportkantines. Daar zaten we op te wachten. Dit betekent namelijk dat we als vereniging per 1 juli weer open kunnen gaan, met inachtneming van “de basisregels voor iedereen” zoals daar zijn:

  • Houd minimaal 1,5 meter afstand.
  • Was vaak je handen.
  • Schud geen handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Blijf thuis wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts.

Ook moeten we ons houden aan de protocollen die voor de horeca gelden. Hoewel deze protocollen zijn geschreven voor de horeca, kunnen we hier ook uit afleiden hoe we moeten handelen in de hoedanigheid van schutter, baancommandant dan wel barmedewerker.

Op 3 juni gaan we in het bestuur overleggen hoe we dit binnen de vereniging gaan doen. Het heeft namelijk grote impact op de capaciteit van het gebouw en de schietbanen. Hierover horen jullie binnenkort meer.

VOG aanvragen

Geplaatst in

Sinds 1 juni 2020 heeft dienst Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuw aanvraagformulier VOG NP ter beschikking gesteld, dat beschikbaar is via de website van deze dienst.

Let op: er staat een waarschuwing op deze site:

Aanvragen via commerciële tussenpartijen
Screeningsautoriteit Justis is als enige instantie in Nederland bevoegd om VOG-aanvragen te beoordelen en VOG’s af te geven. Op het internet zijn commerciële partijen actief die aanbieden het aanvraagproces voor de VOG van u over te nemen. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen uiteindelijk ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Het inschakelen van commerciële bedrijven levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt het betreffende bedrijf een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een VOG-aanvraag.

Inlichtingenformulier wapenverlof

Geplaatst in

In verband met een gerechtelijke uitspraak, heeft het Ministerie van J&V besloten om de zogenaamde inlichtingenformulieren C4 en C5 als bijlagen bij de Circulaire, over te zetten naar de Regeling wapens en munitie. Het is nu één formulier geworden en in de RWM heet dit voortaan het WM 32 Inlichtingenformulier.

 RWM 2018 - WM 32 Inlichtingenformulier

ISSF regels voor 2017-2020

Geplaatst in

De ISSF heeft een nieuw reglement voor de huidige olympische periode 2017-2020. Het nieuwe reglement is na te lezen in het volgende (engelstalige) document:

ISSF Rulebook 2017 - First Print - 12/2016
ISSF Rulebook 2017 - Second Print - 01/2018

Erkenning Wecg voor herladers

Geplaatst in

Het bezit van kruit om te herladen valt onder de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Tot nu toe werd daar door de politie geen toezicht op gehouden, maar men is nu begonnen om dat wel te doen. Daarom moet iedereen die herlaadt en los kruit in zijn bezit heeft een erkenning op grond van de Wecg aanvragen en hebben. Deze erkenning kunt u bij de politie (Afdeling Korpscheftaken) krijgen en is gratis.

Gewijzigde Regeling WM en nieuwe Circulaire WM

Geplaatst in

De uitspraak van de Raad van State van 20 november 2013 noopte de Minister van Veiligheid en Justitie tot aanpassing van de Regeling wapens en munitie en van de Circulaire wapens en munitie (RWM en CWM).

Algemene vergadering 2014

Geplaatst in

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Geplaatst in

Sinds kort zijn er bij onze vereniging door de gemeente Haarlem twee gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd. Hierdoor kunnen gehandicapten direct naast onze voordeur parkeren. Al jaren geleden zijn onze gebouwen ook aangepast op rolstoelgebruikers en kunnen zij met veel plezier de schietsport bedrijven. Ook tijdens wedstrijden doen rolstoelgebruikers mee en zetten daarbij verdienstelijke prestaties neer.

Gebouw GESLOTEN 2013

Geplaatst in

ISSF regels voor 2013-2016

Geplaatst in

De ISSF heeft een nieuw reglement voor de huidige olympische periode 2013-2016. Een van de meest opvallende wijzigingen is dat de finale niet meer wordt gestart vanaf het behaalde puntentotaal in de kwalificatie, maar begint vanaf nul en eindigd in een duel. Verder zijn er wijzigingen in de geweer uitrusting (kleding, wapen) regels. Het nieuwe reglement is na te lezen in het volgende (engelstalige) document:

ISSF Rulebook 2013 - First Print - 11/2012
ISSF Rulebook 2013 - Second Print - 01/2014
ISSF Rulebook 2013 - Third Print - 01/2015
ISSF Rulebook 2013 - Fourth Print - 03/2016

Inhoud syndiceren