Wedstrijden

Mededelingen van de wedstrijdcommissie

Wedstrijden elders

Deze pagina wordt gebruikt om uitnodiging voor wedstrijden die wij hebben ontvangen te publiceren.

Catagorie: 

Dispensatie categorie indeling 2014/2015

KNSA SWR deel I, artikel 15.14:
Een schutter kan een verzoek indienen voor indeling in een andere categorie dan die waarin deze schutter, op grond van zijn of haar leeftijd, is ingedeeld. Dat verzoek dient uiterlijk 1 september van enig jaar te worden ingediend bij het KNSA-bondsbureau. Wanneer het verzoek wordt gehonoreerd, treedt de indeling van een andere categorie in werking per 1 oktober daaropvolgend, zijnde de aanvang van het KNSA-wedstrijdseizoen. e.v.

Aanvraagformulier dispensatie categorieindeling 2014/2015

Catagorie: 

Nederlandse Kampioenschappen KKG 12 meter 2013/2014

Op 24 en 25 mei worden de Nederlandse Kampioenschappen KKG 12 meter 2013/2014 gehouden. Tijdens deze kampioenschappen wordt er in de knielende en liggende houding geschoten. Schutters worden op basis van hun ranking of prestatie op de voorgaande LKK uitgenodigd.

Catagorie: 

Open Haarlemse Luchtwedstrijden 2014

Op 22/23 februari en 1/2 maart worden de 27e Open Haarlemse Luchtwedstrijden gehouden.

Catagorie: 

Open Haarlemse Schietwedstrijden KKG 50 meter 2013

Op 31 augustus en 1, 7 en 8 september worden de 29e Open Haarlemse Schietwedstrijden KKG 50 meter 2013 gehouden. Tijdens deze wedstrijden kan er in de knielende en/of liggende houding worden geschoten.

Catagorie: 

Dispensatie categorie-indeling wedstrijdseizoen 2013/2014

Het „Aanvraag dispensatie categorie-indeling wedstrijdseizoen 2013/2014” formulier is beschikbaar. Dit formulier dient, voorafgaande aan het wedstrijdseizoen (1 oktober 2013) aan het KNSA-bestuur (p/a Bondsbureau) te worden c.q. zijn toegezonden.

Catagorie: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Wedstrijden